CORONA VIRUS

Dinsdagavond heeft de overheid nieuwe strengere maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus getroffen. Op de website: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen, staat het volgende ten aanzien van sporten: 

Voor ons als Badmintonvereniging heeft dit ook gevolgen. Onderstaand achtereenvolgens de consequenties voor jeugdleden tot en met 17 jaar en de consequenties voor leden vanaf 18 jaar.

Jeugdleden tot en met 17 jaar

– De trainingsavonden zullen ongewijzigd op de donderdagen worden voortgezet.

– Competities zijn stilgelegd, er vinden dus geen wedstrijden plaats buiten de eigen vereniging. Dat geldt voor alle teams (maxi, U13 en U16).

– Kleedkamers en douches zijn gesloten, sportkleding dient men thuis aan te doen.

– Kleding en sporttassen meenemen in de zaal.

– Houd 1,5 m afstand tot begeleiders. 

– Registratie bij binnenkomst  en gezondheidscheck, uitschrijven bij vertrek.

– Ontsmetten van de handen bij binnenkomst.

– Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt.

Leden vanaf 18 jaar

Voor leden vanaf 18 jaar zijn de aanvullende maatregelen nog ingrijpender. Met name het altijd houden van 1,5m onderlinge afstand heeft gevolgen. Het spelen van een dubbel is niet meer toegestaan. Ook trainen met 4 personen op een heel speelveld is niet toegestaan, ook hier geldt een maximumaantal van 2 personen.

De huidige maatregelen zijn genomen tot ten minste 11 november. Aannemelijk is dat op of rond die datum een nieuwe persconferentie van de overheid volgt. Mogelijk worden dan opnieuw wijzigingen in maatregelen doorgevoerd. E.e.a. zal o.a. afhangen van de ontwikkeling in het aantal besmettingen.

Om te voorkomen dat we als vereniging nu allerlei zaken in gang zetten die binnen korte tijd achterhaald kunnen zijn, willen we niet meer veranderen aan de huidige situatie dan noodzakelijk. Onderstaande aangescherpte regels hanteren we daarom tot de volgende persconferentie. Dit geldt voor zowel de maandag- als de donderdagavond.

– Kleedkamers en douches zijn gesloten, sportkleding dient men thuis aan te doen.

– Kleding en sporttassen meenemen in de zaal.

– Wedstrijden in competitieverband zijn stopgezet, dat geldt voor alle senioren teams.

– Speeltijden blijven ongewijzigd.

– Maximaal 30 personen in de zaal, waarbij altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden.

– Maximaal 2 personen per speelveld, uitsluitend enkelspel (singles), geen dubbelspel.

– Er wordt op donderdag geen training gegeven om speeltijd te maximaliseren.

– Registratie bij binnenkomst en vertrek blijft ongewijzigd.

– Ontsmetten van de handen bij binnenkomst.

– Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt.

We realiseren ons dat de capaciteit van de zaal door het uitsluitend mogen spelen van enkelspel beperkt is. Laten we hopen dat het slechts van korte duur is. Voor nu danken we iedereen bij voorbaat voor de medewerking en het begrip.