Heeft u vragen? of wilt u informatie?

Contact ons of meld je aan

Bericht

Email

Algemeen

Bezoek ons

Sporthal De Citadel
Langewijk 118
7701 AH Dedemsvaart

Opzegging van het lidmaatschap dient u schriftelijk of per e-mail één maand voor het begin van het nieuwe kwartaal, in te dienen bij de Secretaris (info@fairplaydac.nl). Bijvoorbeeld: als het kwartaal 1 april begint, dient u voor 1 maart te hebben opgezegd.